Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

abort [əˈbɔ:t]transitivt verbavbryta äv. data., hejda a) framkalla missfall hos; göra abort på b) avlägsna genom abort <abort a baby>
intransitivt verbfå missfall, aborteramisslyckas, gå om intet, stranda
abortion [əˈbɔ:ʃ(ə)n]substantivaborthave an abortion göra abortspontaneous abortion med. missfall, spontan abort
pro-life [ˌprəʊˈlaɪf]adjektivabortfientlig, mot abort
pro-choice [ˌprəʊˈtʃɔɪs, attr. ˈ--]adjektivför fri abort, abortförespråkande
spontaneous [spɒnˈteɪnɪəs]adjektivspontan; frivilligspontaneous abortion med. missfall, spontan abort
termination [ˌtɜ:mɪˈneɪʃ(ə)n]substantivslut, avslutning; utgång; upphörande; avbrytandetermination of pregnancy abortuppsägning <termination of an agreement>
© NE Nationalencyklopedin AB