Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Z och z [zed, amer. vanl. zi:] (pl. Z's el. z's)substantivZ, z
zed [zed]substantivbokstaven z
zee [zi:]substantivamer., bokstaven z
Cambs [kæm(b)z]förk. för Cambridgeshire
Trans-Siberian [ˌtræn(z)saɪˈbɪərɪən, ˌtrɑ:n-]adjektivtranssibirisk
delouse [ˌdi:ˈlaʊs, -z]transitivt verblusa av, avlusa
is [beton. ɪz, obeton. z, s]3 person sg. pres. av be
chamois [ˈʃæmwɑ:] (pl. chamois)substantivstenget, gems [ˈʃæmɪ, pl. -z]skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. ipa-group saknassämskskinn <äv.chamois leather>
bandsman [ˈbæn(d)z|mən] (pl. -men)substantivmedlem av musikkapell, [militär]musikant
zzz [z:]interjektionzzz, rrr beteckning för sömn el. snarkning i pratbubbla o.d.
© NE Nationalencyklopedin AB