Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 Y och y [waɪ] (pl. Y's el. y's)substantivY, ymatem. Y, y beteckning för bl.a. okänd faktor
2 Y [waɪ, amer.] (kortform av YMCA); KFUM (kortform av YWCA); KFUK
Y-chromosome [ˈwaɪˌkrəʊməsəʊm]substantivY-kromosom
y-axis [ˈwaɪˌæks|ɪs] (pl. -es)substantivmatem. y-axel
Y-fronts [ˈwaɪfrʌnts]substantiv i pluralkalsonger med Y-front
Generation Y [dʒenəˌreɪʃ(ə)nˈwaɪ]substantivgeneration Y födda mellan 1970-talets mitt och 2000-talets början
John Doe [ˌdʒɒnˈdəʊ]substantivjur. N. N. fingerad man (kärande)John Doe and Richard Roe ung. [herr] X. och [herr] Y.motsv. ung. medelsvensson
1 X och x [eks] (pl. X's el. x's)substantivX, xmatem. o.d. X, x beteckning för okänd faktor, person m.m. <x = y, Mr X>X number of ett okänt antalkryss a) markering för felaktigt svar b) symbol för kyss i brev o.d.
transitivt verbamer.X out kryssa över
© NE Nationalencyklopedin AB