Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

X och x [eks]substX, xX, x beteckning för okänd faktor, person m.m. <x = y; Mr. X>kryss; äv. symbol för kyss i t.ex. brev
X-ray [ˈeksreɪ]subströntgenbildröntgen
[ˈeksreɪ]verbröntga, röntgenbehandla
X-rated [ˈeksˌreɪtɪd]adjektivom film etc. barnförbjuden
© NE Nationalencyklopedin AB