Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

puspʌssubstmed. var
luckily [ˈlʌkəlɪ]adverblyckligtvis, som tur var
whereabouts [ˌweərəˈbaʊts]adverbvar ungefär, var någonstans <whereabouts did you find it?>
[ˈweərəbaʊts]substtillhållnobody knows his whereabouts ingen vet var han befinner sig
was [wɒz, obetonat wəz]I was jag varhe/she/it was han/hon/den/det var; se vidare be
disappointing [ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ]adjektivnedslåendeit was disappointing det var en besvikelse
sauce [sɔ:s]substsås, mos <apple sauce>vard.none of your sauce! var lagom fräck!
wowwaʊinterjektionoj! <wow! what a dress!>, det var som tusan!, nej men!
fortnight [ˈfɔ:tnaɪt]substfjorton dagarevery fortnight el. once a fortnight var fjortonde dag
PTO [ˌpi:ti:ˈəʊ]förk. för please turn overv.g.v., var god vänd!
raring [ˈreərɪŋ]adjektivvard.they were raring to go de var heltända på att börja (gå)
© NE Nationalencyklopedin AB