Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ehinterjektioneh? va för nåt?; eller hur?, va? <nice, eh?>
devilˈdevlsubstdjävul, fan, satewhat the devil? va fan?, vad i helvete?run like the devil springa som tusango to the devil dra åt helsiketalk of the devil and he will appear ordspr. när man talar om trollen, så står de i farstunbetween the devil and the deep blue sea ordspr. i valet och kvalet, mellan pest och kolera
1 right [raɪt]adjektivrätt, riktig; rättmätigright? va?, eller hur?the right change jämna pengarget on the right side of sb komma på god fot med ngndo the right thing by sb handla rätt mot ngnis this right for…? är det här rätt väg till…?that’s right! just det!, det var rätt!, det stämmer!right you are! el. right oh! vard. OK!, kör för det!put right a) ställa till rätta b) ställa i ordning c) reparera, rätta till, avhjälpa felom vinkel rätat right angles with i rät vinkel mot
[raɪt]adverbrätt, raktright ahead rakt framjust, precis <right here>; genast, strax <I’ll be right back>right away genast, strax, utan vidare, direktright now a) just nu b) ögonblickligenalldeles, helt, ända <right to the bottom>rätt, riktigt
[raɪt]substrätt <right and wrong>by rights rätteligenrättighet, rätt <to till>fishing rights fiskerättall rights reserved med ensamrätthuman rights de mänskliga rättigheternaright of way a) förkörsrätt b) allemansrätt till vägby right of i kraft av, på grund avhe is quite within his rights han är i sin fulla rättthe rights and wrongs of the case de olika sidorna av saken
[raɪt]verbräta upp <right a car>, få på rätt köl <right a boat>things will right themselves det kommer att rätta till sig
© NE Nationalencyklopedin AB