Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

V och v [vi:]substV, vV sign V-tecken
V-neck [ˈvi:nek]substV-ringning, V-skärning
V-sign [ˈvi:saɪn]substskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. psa-group saknasförk. för victory signv-tecken segertecken
’ve [v]= have <I’ve, they’ve, we’ve, you’ve>
2 Wförk. för west, westernV
versus [ˈvɜ:səs] (förk.v.)prepositionsport. mot <Arsenal versus Spurs>
© NE Nationalencyklopedin AB