Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

seminar [ˈsemɪnɑ:]substuniv. seminarium
undergraduate [ˌʌndəˈgrædjʊət]substuniv. studerande, student
semester [səˈmestə]substuniv. el. skol. (i USA) termin
scholarship [ˈskɒləʃɪp]substlärdomvetenskaplig noggrannhetskol. el. univ. stipendiumtravelling scholarship resestipendium
commencement [kəˈmensmənt]substbörjan, inledningamer., skol., ungefär avslutning; univ. utdelning av diplom m.m., vid avslutning
tutor [ˈtju:tə]substprivate tutor el. tutor privatlärare <to åt, för>univ. handledare
reader [ˈri:də]substläsareuppläsareläsebokuniv., ungefär docentlektör <publisher’s reader>
department [dɪˈpɑ:tmənt]substavdelningdepartment store varuhusdepartement, regeringsdepartementthe State Department amer. utrikesdepartementetthe English Department univ. Engelska institutionen
faculty [ˈfækəltɪ]substförmågafaculty for förmåga tillbe in possession of all one’s faculties vara vid sina sinnens fulla brukuniv. fakultet
1 school [sku:l]substskolago to school gå i skolanleave school sluta skolan (före subst.) skol- <school meals>univ. fakultet
© NE Nationalencyklopedin AB