Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

United States of America [ju:ˈnaɪtɪdˌsteɪtsəvəˈmerɪkə] (förk.USA) (med verb i sg. el. pl.)substantivgeogr.,the United States of America Förenta staterna
USA [ˌju:esˈeɪ]substantivskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. psa-group saknasförk. för United States of Americathe USA USA
förk. för United States Army
© NE Nationalencyklopedin AB