Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

united [ju:ˈnaɪtɪd]adjektivförenad; samlad <united action>; enig, enad <present a united front>the United Kingdom Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlandthe United Nations Organization el. the United Nations Förenta nationernathe United States of America el. the United States Förenta staterna
USA [ˌju:esˈeɪ]förk. för United States of Americasubstthe USA USA
© NE Nationalencyklopedin AB