Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 U och u [ju:] (pl. U's el. u's)substantivU, u
3 U [ju:]i e-post el. textmeddelanden förk. för you <C U (see you)>
2 U [ju:]adjektiv och substantivskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. psa-group saknasförk. för universalbarntillåten [film]
U-turn [ˈju:tɜ:n]substantivU-svängno U-turns U-sväng förbjudenbildl. helomvändning, kovändning
U-boat [ˈju:bəʊt]substantiv[tysk] ubåt
developing country [dɪˈveləpɪŋˌkʌntrɪ]substantivutvecklingsland, u-land
foreign aid [ˌfɒrənˈeɪd]substantivbistånd, u-hjälp
Voluntary Service Overseas [ˈvɒlənt(ə)rɪˌsɜ:vɪsˈəʊvəsi:z] (förk.VSO)substantivbrittisk frivilligkår för u-landshjälp
4 C [si:]i e-post el. textmeddelanden förk. för see <C U (see you)>
intermediate technology [ˌɪntəmi:dɪəttekˈnɒlɒdʒɪ]substantivpraktisk teknologi som är billig och enkel och därför lämplig i u-länder
© NE Nationalencyklopedin AB