Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

U och u [ju:]substU, u
U-turnˈju:tɜ:nsubstU-svänghelomvändning <a U-turn on economic policy>
I O Uˌaɪəʊˈju:subst (= owe you); skuldsedel
ooh [u:]interjektionoj!, åh!usch!
develop [dɪˈveləp]verbutveckla; utveckla sig, utvecklas <into till>developing country utvecklingsland, u-landutnyttja, exploaterafoto. framkalla
© NE Nationalencyklopedin AB