Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Turkey [ˈtɜ:kɪ]Turkiet
turkey [ˈtɜ:kɪ]substfågelel.kok. kalkonvard. kalkonfilm
stuffing [ˈstʌfɪŋ]subststoppning, uppstoppningkok. fyllning <turkey stuffing>, färs, inkråm
stuffed [stʌft]adjektivstoppad; fullstoppad, fullproppad <stuffed with facts>kok. fylld <stuffed turkey>, färseraduppstoppad <stuffed birds>
© NE Nationalencyklopedin AB