Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Swedish [ˈswi:dɪʃ]adjektivsvensk
[ˈswi:dɪʃ]substsvenska språket
Anglo-Swedish [ˌæŋgləʊˈswi:dɪʃ]adjektivengelsk-svensk
3 punch [pʌntʃ]substbålSwedish punch punsch
turnip [ˈtɜ:nɪp]substgrönsak rovaSwedish turnip kålrot
crown [kraʊn]substkronavaluta krona <a Swedish crown>
[kraʊn]verbkrönato crown it all till råga på allt
birth [bɜ:θ]substfödelsebirth certificate födelseattestgive birth to a) föda b) ge upphov tillby birth till börden, född <Swedish by birth>
subtitle [ˈsʌbˌtaɪtl]substundertitelfilm.pl. subtitles text <an English film with Swedish subtitles>
[ˈsʌbˌtaɪtl]verbförse med en undertitelfilm. texta
© NE Nationalencyklopedin AB