Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

4 sound [saʊnd]substsund
3 sound [saʊnd]verbsondera, pejla
2 sound [saʊnd]substljudwithin sound inom hörhåll <of för>ton, klangI don’t like the sound of it det låter inte bra, det låter oroande
[saʊnd]verbljuda, tona, klingalåta <the music sounds beautiful>låta ljuda, blåsa, blåsa i <sound a trumpet>sound the alarm slå larmsound the all-clear ge ’faran över’spec. mil. blåsa till, beordrasound an alarm el. sound the alarm slå alarm, blåsa alarm
1 sound [saʊnd]adjektivfrisk <sound teeth>, sundklok, sund, riktigsäker, solid <a sound investment>grundliga sound thrashing ett ordentligt kok strykom sömn djupa sound sleep djup sömn
[saʊnd]adverbsuntbe sound asleep sova djupt, sova gott
sound effects [ˈsaʊndɪˌfekts]subst plljudeffekter
sound barrier [ˈsaʊndˌbærɪə]substljudvallbreak the sound barrier spränga ljudvallen
dampen [ˈdæmpən]verbfuktadämpa <dampen the sound>
detector [dɪˈtektə]substtekn. el. radio. detektorsound detector ljuddetektor
reproduce [ˌri:prəˈdju:s]verbreproducera <reproduce a picture>, återge <reproduce a sound>biol. fortplanta, fortplanta sig, reproducera
1 tattootəˈtu:substmil. taptobeat the tattoo el. sound the tattoo blåsa taptomilitärparad, militäruppvisning
© NE Nationalencyklopedin AB