Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ladylike [ˈleɪdɪlaɪk]adjektivsom en lady, kultiverad
catcall [ˈkætkɔ:l]substbusvissling som protest
rubbery [ˈrʌbərɪ]adjektivseg som gummi, gummiartad
mutinous [ˈmju:tɪnəs]adjektivupprorisk; som gör myteri
cocoa [ˈkəʊkəʊ]substkakaochoklad som dryck
preferable [ˈprefərəbl]adjektivsom är att föredra
preventable [prɪˈventəbl]adjektivsom kan hindras, hindra
earplug [ˈɪəplʌg]substöronpropp som skydd
luckily [ˈlʌkəlɪ]adverblyckligtvis, som tur var
photographyfəˈtɒgrəfɪsubstfotografering, fotografi som konst
© NE Nationalencyklopedin AB