Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

late [leɪt] (komparativ later el. latter, superlativ latest el. last)adjektiv1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassen, för senhe is in his late forties han är närmare femtioin the late nineties i slutet av nittiotaletin the late summer under sensommarenbe late vara sen, vara försenad, komma för sent2 (endast före subst.) avliden, framlidenmy late husband min avlidne man, förre, förra; före detta (f.d.)the late prime minister förre premiärministern, framlidne premiärministern3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassenaste tidens <the late political troubles>of late på sista tiden, nyligen
[leɪt] (komparativ later, superlativ latest el. last)
adverbsent; för sentbe up late vara uppe länge om kvällarnasleep late sova länge
2 deal [di:l]substa great deal el. a good deal en hel delvard. affär, affärstransaktion, uppgörelseit’s no big (great) deal vard. det är inget problembig deal! vard. än sen då?that’s a deal! då säger vi det!vard.give sb a fair deal behandla ngn rättvistkortsp. givwhose deal is it? vem ska ge?
[di:l] (dealt dealt)
verbdeal el. deal out utdelakortsp. gehandla, göra affärerdeal with a) ha att göra med b) behandla c) ta itu med <deal with a problem> d) handlägga ärende e) handla om
that [ðæt, obetonat ðət]pronomen (pl. those) den där, det där; denne, denna, detta; den, det <that happened long ago>; <that is not the case>pl. those de där, dessa; dethat is to say el. that is det vill säga, dvs., alltsåand that’s that! och därmed basta!; och hör sen!; så var det med den saken!he is not so stupid as all that så dum är han intewhat of that? än sen då?the rapidity of light is greater than that of sound ljusets hastighet är större än ljudetsmy car and that of my friend (friend’s) min och min väns bilsom <the only thing that I can see, the only person that I can see>, vilken, vilket, vilkaall that I heard allt vad (allt det, allt som) jag hördesåvitt, vad <he has never been here that I know of>
[ðæt, obetonat ðət]konjunktionatt <she said that she would come>som <it was there that I first saw him>, när, <now that I think of it, he was there>eftersomwhat have I done that he should insult me? vad har jag gjort eftersom han var så oförskämd mot mig?omI don’t know that I do jag vet inte om jag gör det
[ðæt, obetonat ðət]adverbvard. så pass <that far, that much>he’s not that good el. he’s not all that good så bra är han inte, han är inte så värst bra
what [wɒt]pronomenvad <what do you mean?>, vilken, vilket, vilka <what is your reason ?>what ever can it mean? vard. vad i all världen kan det betyda?what for? varför?, vad då till?I gave him what for vard. jag gav honom så han tegwhat if…? tänk om…?what of it? än sen då?what’s yours? vad vill du ha att dricka?what’s up? vad står på?so what? än sen då?do you know what? vet du vad?she knows what’s what vard. hon har väl reda på sigI’ll show you what’s what! vard. jag ska minsann visa dig!what age is he? hur gammal är han?what sort of fellow is he? vad är han för en?i utropwhat weather! vilket väder!what fools! vilka idioter!, såna idioter!what a question! det var också en fråga!what a pity! så synd!, vad tråkigt!vad, det <I’ll do what I can>; vad som, det som <what followed was unpleasant>what is interesting about this is… det intressanta med det här är…and what is more och dessutom, och vad mer ärcome what may vad som än händerthe food, what there was of it, was poor den lilla mat som fanns kvar var inte god
[wɒt]adverbwhat with…and dels på grund av…och dels på grund av <what with hard work and tiredness, he could not sleep>what with one thing and another I was obliged to… och det ena med det andra gjorde att jag måste…
so [səʊ]adverb, på det här sättetit’s so kind of you! det var mycket vänligt av dig!is that so? jaså?, säger du det?if so i så falldetI’m afraid so jag är rädd för detI believe so jag tror detI told you so! vad var det jag sa!It was cold yesterday. – So it was. Det var kallt i går. – Ja, det var dethe’s hungry and so am I han är hungrig och det är jag också (med)
[səʊ]konjunktion, och därför, varför <she asked me to go, so I went>i utrop , jaså, alltså <so you’re back again!>so there! så det så!so what? än sen då?
© NE Nationalencyklopedin AB