Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Sen. och sen.förk. för senate, senator, senior
State Enrolled Nurse [ˈsteɪtɪnˌrəʊldˈnɜ:s] (förk.SEN)substantivung. undersköterska
behindhand [bɪˈhaɪndhænd]adverb och adjektivefter, på efterkälken <behindhand with (in) one's work>; efter sin tid; sen; för sen[t]
tardy [ˈtɑ:dɪ]adjektivlångsam, senfärdig, trög <in doing sth med att göra ngt>, sen, senkommen <a tardy apology>; motsträvig <a tardy reply>
substantivamer., skol.sen ankomstanmärkning för sen ankomst
nocturnal [nɒkˈtɜ:nl]adjektivnattlig, sen <nocturnal habits>; natt- <nocturnal birds, nocturnal animals>
late-night [ˌleɪtˈnaɪt]adjektivsen på natten (kvällen)late-night news sena nyheterna
knee-jerk [ˈni:dʒɜ:k]adjektivreflexartad, automatisk <knee-jerk reaction>, stereotypknee-jerk reflex med. knä[sen]reflex, patellarreflex
developer [dɪˈveləpə]substantivproperty developer byggpamp ofta neds.; byggnadsspekulant, markspekulantsoftware developer programutvecklarefoto. framkallare; framkallningsvätskabe a late developer vara sen i utvecklingen
big deal [ˌbɪgˈdi:l]interjektionvard. än sen då?; iron. fantastiskt! <so you earn $900 a month? big deal!>no big deal! inga problem!, det var inte så märkvärdigt!
tired [ˈtaɪəd]adjektivtrött <of ; with av>; led, utledsen <of >tired out uttröttad, utmattad, utpumpad, tagen, tröttkörd; utled[sen]tired to death dödstrött
© NE Nationalencyklopedin AB