Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Secretary of State [ˌsekrət(ə)rɪəvˈsteɪt]substantivpolit., i Storbritannien departementschef, minister; i USA utrikesminister
secretary [ˈsekrət(ə)rɪ]substantivsekreterarepolit. ministerSecretary of State for Defence el. Defence Secretary i Storbritannien försvarsministerSecretary of Defense i USA försvarsminister
undersecretary [ˌʌndəˈsekrət(ə)rɪ]substantivpolit.Undersecretary el. Undersecretary of State motsv. ung. statssekreterareParliamentary Undersecretary el. Parliamentary Undersecretary of State biträdande minister i vissa regeringsdepartement där departementschefen har titeln 'Secretary of State'biträdande sekreterare, andresekreterare
state [steɪt]substantivtillstånd; skick <in a bad state>; situationstate of alarm a) larmberedskap b) oro, ängslanstate of affairs förhållandena, förhållandetstate of health hälsotillstånd, hälsa, befinnandestate of mind sinnestillstånd, mentalt (psykiskt) tillstånd, sinnesstämningthe state of play läget i en konflikt o.d.; sport. ställningarin the present state of things under nuvarande förhållandenState of the Union message i USA budskap om tillståndet i unionen presidentens tal vid kongressens öppnandestate of war krigstillståndwhat a state you are in! vard. vad (så) du ser ut!she was in quite a state about it vard. hon var mycket upprörd över (alldeles ifrån sig för) detget into a state vard. hetsa upp sigstat; i USA m.fl. äv. delstat; attr. stats- <state secret>, delstats-, statlig; statsägd <state forests>the State statenthe States Staterna Förenta staternathe welfare state välfärdssamhället, välfärdsstatenSecretary of State, polit.se under secretarystånd, ställning; [hög] rang, värdighetmarried state gift ståndunmarried (single) state ogift ståndstate of life [samhälls]ställningståt, prakt, gala, stasslie in state ligga på lit de parade
transitivt verbuppge, påstå; förklara, anföra, säga, berätta <to för>; upplysa om; angeit is stated that det uppges attframlägga <state one's case>, framföra <state one's opinion>, framställa, redogöra för, klarlägga <state one's position>; meddela <state one's terms>konstatera, fastslå; fastställa, bestämma
environment [ɪnˈvaɪər(ə)nmənt, en-]substantivmiljö äv. data.; levnadsförhållanden <study the environment of different classes of people>, livsvillkor; förhållanden <social, moral and religious environment>the Department for Environment, Food and Rural Affairs (förk.DEFRA) i Storbritannien, ung. miljö- och jordbruksdepartementetSecretary of State for Environment, Food and Rural Affairs i Storbritannien, ung. miljö- och jordbruksministeromgivning[ar]
international [ˌɪntəˈnæʃ(ə)nl]adjektivinternationell, mellanfolklig; världsomfattande, världs- <the international community>; utrikes, till utlandet <international call, international money order>; sport. el. tele. lands- <international team, international code>i Storbritannien,the Department for International Development (förk.DFID) ung. biståndsdepartementetSecretary of State for International Development ung. biståndsminister
substantivsport.internationell tävling; landskampdeltagare i internationella tävlingar; landslagsspelare
© NE Nationalencyklopedin AB