Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Scot [skɒt]substantivskotte; skotska kvinnathe Scots skottarna
Scot.förk. för Scotch, Scotland, Scottish
scot-free [ˌskɒtˈfri:]adjektivoskadd; ostraffadget off (away) scot-free komma (slippa) undan oskadd (ostraffad), gå skottfri
kindly [ˈkaɪndlɪ]adverbvänligt etc.; jfr kindkindly shut the door at once! befallande var snäll och stäng dörren genast!kindly meant välmentfeel kindly towards känna sig välvilligt stämd motlook kindly on se välvilligt påtake sth kindly uppta ngt välnot take kindly to sth (sb) inte se med blida ögon på ngt (ngn)thank kindly tacka hjärtligt
adjektivvänlig, välvillig, godhjärtad, humanbildl. mild <a kindly climate>; gynnsam; välgörande, värmande, angenämåld. infödd <a kindly Scot>
© NE Nationalencyklopedin AB