Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 SC och S.C.förk. för South Carolina
1 SCförk. för Security Council, Special Constable
sc.förk. för science
Security Council [sɪˈkjʊərətɪˌkaʊnsl] (förk.SC)substantivthe Security Council säkerhetsrådet i FN
constable [ˈkʌnstəbl, ˈkɒn-]substantivpolis, polismanspecial constable (förk.SC) extrapolis som kallas in vid speciella tillfällen
© NE Nationalencyklopedin AB