Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pardon [ˈpɑ:dn]substförlåtelsebeg your pardon! el. pardon! förlåt!, ursäkta!, hur sa?benådning
[ˈpɑ:dn]verbförlåta, ursäktabenåda
something [ˈsʌmθɪŋ]pronomen och substnågot, någontingsomething or other någonting, någonting vad det nu är (var)something of the kind el. something of the sort någonting ditåt, något åt det hålletyou’ve got something there! där sa du någonting!
tonguetʌŋsubsttungabe on everybody’s tongue vara på allas läpparhas the cat got your tongue? vard. har du tappat talförmågan?have a ready tongue vara rapp i munnenhold your tongue! håll mun!stick one’s tongue out el. put one’s tongue out räcka ut tunganshe said with her tongue in her cheek sa hon smått ironiskt, sa hon med glimten i ögatplös
many [ˈmenɪ]adjektiv och substmånga, mycket <many people>a good many ganska många, rätt mångamany a manskiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. IDM saknaslitt.: mången, mången manI’ve been here many a time jag har varit här många gångershe said so in so many words hon sa så rent ut
which [wɪtʃ]pronomenvilken, vilket, vilka, vem <which of you did it?>; vilkendera; vilken (vilket, vilka, vem) som <I don’t know which of them came first>which ever…? vard. vilken (vem) i all världen…? (genitiv vars = whose); som <was the book which you were reading a novel?>; vilken, vilka; något som, en sak som, vilket <he is very old, which ought to be remembered>she told me to leave, which I did hon sa åt mig att gå därifrån, vilket jag också gjordeamong which bland vilkawe saw ten cars, three of which were vans vi såg tre bilar av vilka tre var skåpbilar
so [səʊ]adverb, på det här sättetit’s so kind of you! det var mycket vänligt av dig!is that so? jaså?, säger du det?if so i så falldetI’m afraid so jag är rädd för detI believe so jag tror detI told you so! vad var det jag sa!It was cold yesterday. – So it was. Det var kallt i går. – Ja, det var dethe’s hungry and so am I han är hungrig och det är jag också (med)
[səʊ]konjunktion, och därför, varför <she asked me to go, so I went>i utrop , jaså, alltså <so you’re back again!>so there! så det så!so what? än sen då?
tell [tel] (told told)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastala 'om, berätta, tala <of om>, sägatell sb about sth berätta om ngt för ngnsomething tells me he is not coming jag känner på mig att han inte kommeryou’re telling me! vard. det vet jag väl!; det kan du skriva upp!I told you so! el. what did I tell you? vad var det jag sa?I tell you what… el. tell you what… vard. vet du vad…2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassäga 'till, säga 'åt, be <tell him to sit down>do as you are told gör som man säger3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskilja <from från>; känna igen <by >, urskiljaI can’t tell them apart jag kan inte skilja dem åttell the difference between skilja mellan, skilja påwho can tell? vem vet?you never can tell man kan aldrig så noga veta, skvallra <on >
[tel] (told told)
verb (med adv. o. prep.)tell offvard. läxa upp, skälla utbe told off få på pälsen, få på hudentell onvard. ta på, fresta på <it tells on my nerves>
© NE Nationalencyklopedin AB