Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

S-bend [ˈesbend]substantivtrafik. s-kurvas-format rör
knee [ni:]substantivknä äv. tekn.byggn.bend the (one's) knee[s] el. bow the (one's) knee[s] böja knä, knäböja äv. bildl.his trousers are torn at the knees hans byxor har hål på knäna, han har [slitit] hål på knäna på byxornasit on sb's knee sitta i knät på ngnon one's bended knees på sina bara knänbring sb to his knees tvinga ngn på knä (till underkastelse)bring sth to its knees få ngt att gå på knänatransitivt verbknäa, beröra med knä[e]t
rule [ru:l]substantivregel äv. gram.; norm, rättesnöre; vana, sedvänjaas a [general] rule som (i) regel, för det mesta, vanligenbe the rule vara [en] regel (det vanliga, vanlig)the exception proves the rule undantaget bekräftar regelnregel, bestämmelse, föreskrift, stadgandepl. rules äv. stadgar <club rules>, reglementehard and fast rule sträng[a] föreskrift[er]standing rule [officiellt] reglementethe rule[s] of the road trafikreglerna, körreglernabend (stretch) according to rule enligt regeln (reglerna); regelrättagainst [the] rules el. contrary to [the] rules mot regeln (reglerna)work to rule följa reglementet till punkt och pricka med sänkt arbetstakt som följdstyre, [herra]välde <under British rule>, styrelseskick, makt, myndighet <over, of över>; regeringsociety founded on the rule of law rättssamhälletumstock, måttstock
transitivt verbregera [över], styra, leda, härska över; bildl. behärska; präglarule the roost vard. vara herre på täppanfastställa, förordna, stadga; avgöra, bestämmalinjerarule a line dra en linje med linjal
intransitivt verbregera, härska <over över>; råda äv. bildl. <silence ruled in the assembly>spec. jur. meddela utslag <the court ruled on (i) the case>
transitivt verbmed adv.:rule oututesluta, avfärdarule sth out of order förklara ngt strida[nde] mot ordningen
© NE Nationalencyklopedin AB