Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

RAM [ræm]data. förk. för random access memoryRAM, RAM-minne
ram [ræm]transitivt verbslå (stöta, driva, pressa, stampa, bulta) ned (in, mot)ram sth down sb's throat bildl. pracka (tvinga) på ngn ngt; köra ngt i halsen på ngnram it into sb that… slå ˈi ngn att…ram sth home klargöra (understryka) ngt med önskvärd tydlighetvard. stoppa, proppa <ram clothes into a bag>ramma <ram a car>
substantivbagge, gumse, vädur; bildl. bock <he is an old ram>murbräcka <äv. battering ram>tekn. hejare, fallvikt; [arbets]kolv, pistongsjö. ramm
RAM-memory [ˈræmˌmemərɪ]substantivdata. RAM-minne
battering ram [ˈbæt(ə)rɪŋræm]substantivmurbräcka
ram-raiding [ˈræmˌreɪdɪŋ]substantiv'smash-and-grab-kupp'; inbrott i en affär som görs genom att man kör en bil rakt igenom fönstret
random access memory [ˈrændəmˌæksesˈmemərɪ] (förk.RAM)substantivdata. direktminne, RAM-minne
framework [ˈfreɪmwɜ:k]substantivstomme; skelett; konstruktion; resning; fackverk; infattning, ram; förtimring i gruvorbildl. stomme; ram, organisation, system, struktur, byggnad; dispositionwithin the framework of inom ramen för
context [ˈkɒntekst]substantivsammanhang; kontextquotations out of context lösryckta citatomgivning[ar], miljö; ram
frame [freɪm]substantivram <frame of a picture>, karm, infattning <frame of a window>; [glasögon]bågar; [sy]bågestomme; bjälklag; skrov; underrede; ram t.ex. på cykel el. bilchassi, stativ; [bärande] konstruktion ([trä]ställning), skelett; mes till ryggsäck; sjö. spantkropp, gestalt; kroppsbyggnad <his powerful frame>drivbänkram, organisation, system, struktur <the frame of society>frame of government regim, författningvard.be in (out of) the frame for sth vara (inte vara) aktuell för ngtbild[ruta] på filmremsa o.d., [tv-]bild
transitivt verbrama in, infatta [i ram]tänka ut, utforma, göra upp <frame a plan, frame a plot>; utarbeta, avfatta; bilda, forma, uttala <frame words>vard. a) sätta dit; sätta fast genom en falsk anklagelse, snärja b) fixa [på förhand] t.ex. match, fiffla (fuska) med [resultatet av] t.ex. val, match
claw [klɔ:]substantivklo i olika betydelser; tass, ramget one's claws into sb slå klorna i ngnshow one's claws bildl. visa klorna
transitivt verb och intransitivt verbklösa, rivatr. riva (rycka) till sig, gripa [tag i]
transitivt verbmed adv.:claw backkämpa med näbbar och klor för att få tillbakafinansiera (kompensera) utgifter för t.ex. sociala förmåner genom motsvarande skattehöjningar
© NE Nationalencyklopedin AB