Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

RAC [ˌɑ:reɪˈsi:]förk. för Royal Automobile Clubkungliga brittiska automobilklubben
scout [skaʊt]substantivmil. a) spanare, spejare, observatör b) spaningsfartyg c) spanings[flyg]planspaningbe on the scout for vara [ute] på spaning (jakt) efterscout el. talent scout talangscoutmotsv. juniorscout 11–12 år, patrullscout 13–15 årcub scout miniorscout; tidigare benämning vargunge[girl] scout amer. [flick]scoutventure scout seniorscout 16–20 årvägpatrullman <AA scout, RAC scout>
intransitivt verbspana, speja, rekognoscerascout about for el. scout around for spana (söka, se sig om, vara på jakt) efter
transitivt verbundersöka, skaffa sig kännedom om <scout the enemy's defence>vard.scout out a) skaffa sig, ragga upp b) leta ut (upp)
© NE Nationalencyklopedin AB