Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Queen's Counsel [ˌkwi:nzˈkaʊns(ə)l] (förk.QC)substantivjur. 'kunglig advokat' titel som ges åt äldre, framstående barrister när monarken är en drottning
QC [ˌkju:ˈsi:]förk. för Queen's Counsel
© NE Nationalencyklopedin AB