Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

post-it [ˈpəʊstɪt]adjektivpost-it note post-it klisterlapp
sticky [ˈstɪkɪ]adjektivklibbig, kladdigom väder tryckande, klibbigbesvärlig, kinkig <a sticky problem>
[ˈstɪkɪ]substvard. duttlapp, post-it
just [dʒʌst]adjektivrättvis; välförtjänt <just reward>skälig, rimlig <the payment is just>
[dʒʌst]adverbjust <it is just what I want>; exakt, precis <it’s just two o’clock>it’s just as well det är lika bra (gott)just by strax bredvidjust now alldeles nysshe is just the man for the post han är rätte mannen för tjänstenjust, nyssthey have just left straxit’s just on six klockan är strax sexnätt och jämntthat’s just possible det är ju möjligtbara, endast <she is just a child>just fancy! tänk bara!vard. fullkomligt, alldeles <he’s just crazy>not just yet inte riktigt ännu
© NE Nationalencyklopedin AB