Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

polishˈpɒlɪʃsubstpolering, putsningglans, polityrstilpolermedel, putsmedel, polishnail polish nagellackshoe polish skokräm
ˈpɒlɪʃverbpolera, putsa, slipaputsa förbättra
ˈpɒlɪʃverb (med adv. o. prep.)polish upvard. bättra på <polish up one’s French>polish offklara av <polish off a job>, expediera <polish off an opponent>; svepa, sätta i sig <polish off a bottle of wine>
Polishˈpəʊlɪʃadjektivpolsk
ˈpəʊlɪʃsubstpolska språket
nail polish [ˈneɪlˌpɒlɪʃ]substnagellack
© NE Nationalencyklopedin AB