Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Passion [ˈpæʃ(ə)n]substantivthe Passion Passionen, Kristi lidande (pina), passionshistorien
passion [ˈpæʃ(ə)n]substantivpassion, lidelse, kärlek; hänförelse, glöd, patos; förkärlek; begärhäftigt utbrottin a passion i förbittring; med hettafly into a passion bli ursinnig (rasande) <about sth över (för) ngt; with sb på (över) ngn>
passion fruit [ˈpæʃ(ə)nfru:t] (pl. passion fruit)substantivpassionsfrukt
passion play [ˈpæʃ(ə)npleɪ]substantivpassionsspel
ardour [ˈɑ:də]substantivglöd, iver, nitpassion
consuming [kənˈsju:mɪŋ]adjektivuppslukande <consuming passion>
abiding [əˈbaɪdɪŋ]adjektivbestående, varaktig, orubblig⁅music is⁆ her abiding passion …hennes stora passion
infatuation [ɪnˌfætjʊˈeɪʃ(ə)n]substantivdårskap, förblindelse; [blind] förälskelse, passion
unbridled [ˌʌnˈbraɪdld]adjektivbildl. otyglad, lössläppt <unbridled passion, unbridled imagination>, ohämmad <unbridled insolence>
ruling [ˈru:lɪŋ]adjektivregerande, härskande etc.; jfr rule, ruleruling prices gällande priser (kurser); ibl. genomsnittspriserdominerande, förhärskanderuling passion stor passion, allt överskuggande lidelse
substantivspec. jur. utslag, avgörandelinjering; linjer
© NE Nationalencyklopedin AB