Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

P och p [pi:]substP, p
p [sing. o. pl. pi:]förk. för penny, pence <40p>
p.förk. för pages., sid.
shorn [ʃɔ:n]perf. p. av shear
swum [swʌm]perf. p. av swim
fallen [ˈfɔ:lən]perf. p. av fall
taken [ˈteɪkən]perf. p. av take
hewn [hju:n]perf. p. av hew
outdone [ˌaʊtˈdʌn]perf. p. av outdo
redone [ˌrɪ:ˈdʌn]perf. p. av redo
© NE Nationalencyklopedin AB