Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

coal [kəʊl]substkol; spec. stenkolcarry coals to Newcastle ge bagarbarn bröd
on [ɒn]preposition <on the radio, on TV, amer.on 19th Street>; i <on the ceiling, talk on the telephone>; vid <Newcastle is situated on the Tyne>; mot <they made an attack on the town>; till <on land and sea; on foot>; om, kring, över <a book on a subject>on May 1st den 1 majon my arrival in London, I went to the hotel vid ankomsten till London, gick jag till hotelleton hearing this he… då han fick veta det…on second thoughts vid närmare eftertankethis is on me vard. det är jag som bjuderit’s on the house vard. det är huset som bjuderon to ner på, upp på
[ɒn]adverb och adjektiv <a pot with the lid on>; på sig <he drew his boots on>; vidare <pass it on!>walk right on gå rakt frama little further on lite längre framfrom that day on från och med den dagenthe light is on ljuset är täntthe radio is on radion är påwhat’s on tonight? a) vad är det för program i kväll? b) vad är planerna för i kväll?it’s just not on vard. det går bara inte för sigwhat’s he on about? vad bråkar (snackar) han om?come on! a) skynda dig! b) kom igen!on and on utan avbrott, i ett kör
© NE Nationalencyklopedin AB