Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

National Health Service [ˌnæʃənlˈhelθˌsɜ:vɪs] (förk.NHS)substantivthe National Health Service allmänna hälso- och sjukvården
NHS [ˌeneɪtʃˈes]förk. för National Health Service
service [ˈsɜ:vɪs]substantivservice el. pl. services [samhälls]service, tjänst <information service[s]>, [samhällets] hjälpverksamhet, vård <dental service>health service hälsovård[public] medical service [allmän] sjukvårdthe postal services postväsendetsocial services socialvård[en]ekon. tjänst <goods and services>tjänst <you have done me a service>; hjälp; nytta <it may be of (till) great service to you>; bruk <still in service>can I be of [any] service to you? kan jag hjälpa dig med något?tjänst, tjänstgöringdo service el. render service göra tjänst, tjänstgöra <as, for som>On His (Her) Majesty's Service som påskrift tjänste[försändelse]servering, betjäning, service <the service was poor>mil. a) tjänst[göring]on active servicem.fl.ex., se active servicemilitary service militärtjänst[göring]national service allmän värnpliktfit for service tjänstduglig b)service el. fighting service försvarsgrentrafik. förbindelse <direct service>, turer <regular service>, linje; trafik <maintain (upprätthålla) the service between>air services trafikflygpostal service postgång, postförbindelsesummer services resume ⁅next week⁆ sommartidtabellen träder åter i kraft…put into service sätta i trafikout of service ur trafikregelbunden översyn, service <take the car in for service>kyrkl. a) gudstjänst, mässa <äv. divine service> b) förrättning, aktsport. serveservis <dinner service>jur. delgivning <service of a writ (stämning)>
transitivt verbta in för service <service a car>, servabetala ränta på
© NE Nationalencyklopedin AB