Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

NYförk. för New York
revitalize [ˌri:ˈvaɪtəlaɪz]verbvitalisera, ge ny livskraft
novelˈnɒvəladjektivny, nymodig
ˈnɒvəlsubstroman
newly [ˈnju:lɪ]adverbnyligen <newly arrived>, ny- <a newlymarried couple>
management [ˈmænɪdʒmənt]substskötsel, ledningföretagsledning, direktionunder new management på skylt ny regimbehandling, hanterande
new [nju:]adjektivny, ny- <new election>; frisk <new blood>new moon nymånenew year nytt år, nyårnew potatoes färsk potatisthat’s a new one on me vard. det hade jag ingen aning om
rehash [ˈri:hæʃ]substhopkok, omstuvning <arehash of a newspaper article>
[ˌri:ˈhæʃ]verbstuva om, servera i ny form
2 mint [mɪnt]substmyntverk, myntin mint condition i skick som ny
[mɪnt]verbmynta, prägla
recent [ˈri:snt]adjektivny, färsk <recent news>in recent years el. during recent years under senare år
fresh [freʃ]adjektivny <a fresh paragraph>; färsk <fresh bread>; frisk, fräschvard. påflugendon’t get fresh! var inte så fräck!
© NE Nationalencyklopedin AB