Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Morse [mɔ:s]egennamnthe Morse code el. Morse morsealfabetet
morning [ˈmɔ:nɪŋ]substmorgon, förmiddagthis morning i morse, i förmiddagsyesterday morning i går morse, i går förmiddagmorning coat jackett
yesterday [ˈjestədeɪ, ˈjestədɪ]adverbi gårI wasn’t born yesterday jag är inte född i går
[ˈjestədeɪ, ˈjestədɪ]substgårdagenyesterday evening i går kvällyesterday morning i går morseyesterday night i går kväll, i nattthe day before yesterday i förrgår
© NE Nationalencyklopedin AB