Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Monday [ˈmʌndeɪ, ˈmʌndɪ]substmåndagEaster Monday annandag påsklast Monday i måndags
Whit Monday [ˌwɪtˈmʌndɪ]substannandag pingst
Easter [ˈi:stə]substpåsk, påskenEaster Day el. Easter Sunday påskdag, påskdagenEaster Monday annandag påsk
2 last [lɑ:st]adjektivsist, senastlast Christmas i julaslast Monday i måndagslast name efternamnlast week förra veckanlast year i fjol, förra åretthe last few years de senaste åren
[lɑ:st]adverbsist <who came last?>; i sammansättningar sist- <lastmentioned>last of all allra sistsenast <when did you see him last?>
[lɑ:st]substsistato the last el. to the very last ända in i det sistafrom first to last från början till slutat last till slutat last! äntligen!
throughθru:prepositiongenom, igenom; in genom, ut genom <climb through a window>; över <a path through the fields>he has been through a good deal han har varit med om en hel delgenom, på grund av <absent through illness>; tack vareom tidhe worked all through the night han arbetade hela nattenamer. till och med <Monday through Friday>
θru:adverbigenom; genom-; till slut, till slutet <he heard the speech through>through and through alltigenom <a gentlemen through and through>wet through genomvåtwet through and through våt helt igenomtele.be through ha kommit framget through komma framput through koppla <I will put you through to…>be throughvard., i speciella betydelser a) vara klar, vara färdig <he is through with his studies> b) vara slut <he is through as a tennis player> c) ha fått nogare you through? är du klar?, har du slutat?I’m through with this job jag har fått nog av det här jobbetwe’re through det är slut mellan oss
θru:adjektivgenomgående, direktthrough traffic genomfartstrafikthrough train direkttågno through traffic genomfart förbjuden
© NE Nationalencyklopedin AB