Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mod cons [ˌmɒdˈkɒnz]vard. förk. för modern conveniences
courage [ˈkʌrɪdʒ]substmod, tapperhet
gallantry [ˈgæləntrɪ]substmod, hjältemod
fortitude [ˈfɔ:tɪtju:d]substmod, själsstyrka
bravery [ˈbreɪvərɪ]substmod, tapperhet
premeditation [prɪˌmedɪˈteɪʃən]substuppsåt, berått mod
pluck [plʌk]verbplocka <pluck a flower, pluck a chicken>pluck up courage ta mod till sigrycka, dra
[plʌk]substvard. mod
spunk [spʌŋk]substvard. mod; fart, liv <he has no spunk>vulg. sats sädesvätska
mettle [ˈmetl]substmod, kurageput sb on his mettle sätta ngn på prov
grit [grɪt]substsandkorn; sand, grusvard. gott gry, mod, kurage
[grɪt] (-tt-)
verbgnissla medgrit one’s teeth skära tändersanda mot halka <grit the roads>
© NE Nationalencyklopedin AB