Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Mary [ˈmeərɪ]egennamnthe Virgin Mary Jungfru Maria
lady [ˈleɪdɪ]substdamladies and gentlemen mina damer och herrarladies’ dam- <ladies’ hairdresser>ladies damtoalett <where is the lady ?>lady friend väninnaLady Lady adelstitelOur Lady Vår Fru, Jungfru Maria
virgin [ˈvɜ:dʒɪn]substjungfru, oskuldthe Virgin Mary jungfru Mariathe Blessed Virgin el. the Holy Virgin den heliga jungfrun
[ˈvɜ:dʒɪn]adjektivjungfruliga virgin speech ett jungfrutala virgin voyage en jungfruresaobefläckad, kyskvirgin soil jungfrulig mark, orörd mark
black [blæk]adjektivsvart, mörkblack box flyg., vard. svart låda, färdskrivareblack coffee kaffe utan gräddeblack eye blått öga efter slagthe Black Forest SchwarzwaldBlack Maria vard. Svarta Maja polisens piketbilthe black market svarta börsenthe Black Sea Svarta havetbeat black and blue slå gul och blå
[blæk]substsvart, svärtasvart person
[blæk]verbsvärtablack sb’s eye ge ngn ett blått öga
© NE Nationalencyklopedin AB