Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

man [mæn] (pl. men)subst1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasman, karl; vard., i tilltal du, hörru <say man, what’s up man>skiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. tsl-group saknasibland utan motsvarighet i svenskanmen’s clothes herrkläderevery man for himself rädda sig den som kanman for man individuellt, en för enman of the match matchens lirareman to man man mot man, man och man emellanto a man mangrant, som en man2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmänniska <all men must die>feel a new man känna sig som en ny människaMan människan3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasarbetare <the men were locked out>4vanligen pl. men mil. meniga <officers and men>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmännisko-, man-, karl- <manhater>men friends manliga vänner6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaspjäs i schack, bricka i t.ex. brädspel
[mæn] (-nn-)
verbsjö. el. mil. bemanna <man a ship>; besätta med manskap <man the barricades>
man-to-man [ˌmæntəˈmæn]adjektivman mot man <a man-to-man fight>man-to-man marking sport. punktmarkering
one-man [ˈwʌnmæn]adjektivenmans-one-man show enmansteater, enmansshow
man-eating [ˈmænˌi:tɪŋ]adjektivmänniskoätande <man-eating tiger>
he-man [ˈhi:mæn] (pl. he-men)substvard. he-man, karlakarl
working-man [ˈwɜ:kɪŋmæn] (pl. working-men)substkroppsarbetare arbetare
yes-man [ˈjesmæn] (pl. yes-men)substjasägare, eftersägare, medlöpare
odd-job man [ˌɒdˈdʒɒbmæn]substdiversearbetare
man-of-war [ˌmænəvˈwɔ:] (pl. men-of-war)substörlogsfartyg, krigsfartyg
cashdesk [ˈkæʃdesk]substkassa där man betalar
© NE Nationalencyklopedin AB