Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

main [meɪn]adjektivhuvudsaklig, väsentlig; störst; huvud- <main building, main road>the main floor amer. bottenvåningen, gatuplanetmain street amer. huvudgata
[meɪn]substin the main i huvudsakwith might and main av alla krafterhuvudledning för vatten, gas, elektricitetpl. mains elektr. nätmains set radio. nätansluten apparat
© NE Nationalencyklopedin AB