Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

MS [ˌemˈes, ˈmænjʊskrɪpt] (pl. MSS)förk. för manuscript
Ms. och Ms [mɪz] (pl. Mses)substtitel för kvinna som ersättning för Miss el. Mrs. före namn <Ms. Louise Brown>
© NE Nationalencyklopedin AB