Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

MOT [ˌeməʊˈti:]förk. för Ministry of TransportMOT el. MOT test vard. kontrollbesiktning av fordon äldre än tre årfail one's MOT inte klara besiktningen
bon mot [ˌbɒnˈməʊ] (pl. bons mots)substantivfr. bonmot, kvickhet
seaward [ˈsi:wəd]adjektiv[vänd] mot havet; mot sjösidanadverbmot (åt) havetsubstantivsjösida
contravene [ˌkɒntrəˈvi:n]transitivt verbkränka, överträda; handla motstrida mot, stå i strid mot
child abuse [ˈtʃaɪldəˌbju:s]substantivövergrepp mot barn
contra [ˈkɒntrə]prepositionmotsubstantivmotskäl; motsida
sea wall [ˌsi:ˈwɔ:l]substantivskyddsmur mot havet
neighbourhood watch [ˌneɪbəhʊdˈwɒtʃ]substantivgrannsamverkan mot brott
disobedience [ˌdɪsəˈbi:dɪəns]substantivolydnad, ohörsamhet <to mot>
ingratitude [ɪnˈgrætɪtju:d]substantivotacksamhet <to mot>
© NE Nationalencyklopedin AB