Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

MOTˌeməʊˈti:skiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. IPX saknasförk. för Ministry of Transport   MOT test el. vard.MOT årlig besiktning av motorfordon äldre än 3 år
skywards [ˈskaɪwədz]adverbmot himlen
intolerant [ɪnˈtɒlərənt]adjektivintolerant <to mot>
resistance [rɪˈzɪstəns]substmotstånd <to mot>; motstånskraft
indictɪnˈdaɪtverbåtala, väcka åtal mot
allergic [əˈlɜ:dʒɪk]adjektivallergisk <to mot>
resistant [rɪˈzɪstənt]adjektivmotståndskraftig <to mot>
traitor [ˈtreɪtə]substförrädare <to mot>
eastwards [ˈi:stwədz]adverbmot öster, österut
critical [ˈkrɪtɪkl]adjektivkritisk <of mot>
© NE Nationalencyklopedin AB