Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 MOförk. för Missouri
mo [məʊ]substantiv (vard.kortform av moment); ögonblickhalf a mo! [bara (vänta)] ett ögonblick!, vänta ett tag!
1 MO [ˌemˈəʊ]förk. för Medical Officerförk. för modus operandi
Mo.förk. för Missouri
eeny, meeny, miney, mo [ˌi:nɪˈmi:nɪˌmaɪnɪˈməʊ]se eena, meena, mina, mo
eena, meena, mina, mo [ˌi:nəˈmi:nəˌmaɪnəˈməʊ]ung. ole, dole, doff räkneramsa
modus operandi [ˈməʊdəsˌɒpəˈrændi:] (förk.MO)substantivlat. [arbets]metod, förfaringssätt
medical officer [ˈmedɪk(ə)lˌɒfɪsə] (förk.MO)substantivföretagsläkare; [tjänste]läkare; mil. militärläkare
© NE Nationalencyklopedin AB