Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 M och m [em] (pl. M's el. m's)substantivM, m
2 M [em] (förk. för Medium) M beteckning för storleken medelstor i klädesplaggförk. för motorway ⁅M 1⁆
m och m.förk. för metre[s], mile[s], million[s], minute[s] (se 1 minute)
'm= am <I'm>se ma'am
M/S [ˌemˈes]förk. för motor-ship
M&S [ˌemənˈes]vard. för Marks & Spencer
m-commerce [ˈemˌkɒmɜ:s]substantivm-handel handel via mobiltelefon med internetuppkoppling
M & A [ˌeməndˈeɪ]substantiv i pluralhand. = Mergers and Acquisitions
sq. m.förk. för square metre[s], square mile[s]
Durham [ˈdʌr(ə)m]geogr.
© NE Nationalencyklopedin AB