Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

LAN [læn]substskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. psa-group saknasförk. för local area networkdata. lokalt datornät, LAN
local [ˈləʊkl]adjektivlokal, orts-, på ortenlocal area network (förk.LAN) data. lokalt datornätthe local authorities de lokala (kommunala) myndigheternalocal government kommunal självstyrelselocal population lokalbefolkning
[ˈləʊkl]substortsbohe is a local han är härifrånvard.the local kvarterspuben
© NE Nationalencyklopedin AB