Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 L och l [el] (pl. L's el. l's)substantivL, l
3 L [el, amer.]vard. förk. för elevated railroadhögbanaL train L-tåg
2 L [el]förk. för Learnerövningsbil, övningskörning skylt på bilL driver övningsförareL plate övningsbilsskylt, övningskörningsskylt
lförk. för litre[s], line
4 Lförk. för LargeL beteckning för storleken stor i klädesplagg
L-plate [ˈelpleɪt]substantivövningskörningsskylt
B/Lsjö. förk. för bill of ladingkonossement
Orwell [ˈɔ:w(ə)l]
Cromwell [ˈkrɒmw(ə)l]
Cornwall [ˈkɔ:nw(ə)l]geogr.
© NE Nationalencyklopedin AB