Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ILO [ˌaɪelˈəʊ]förk. för International Labour OrganizationILO
labour [ˈleɪbə]substantivarbete, möda, ansträngning, vedermödahard labour straffarbeteekon. a) arbete b) arbetskraft; arbetare koll.skilled labour, se skilled labourpolit.Labour arbetarna, arbetarklassenorganized labour fackföreningsrörelsenInternational Labour Organization (förk.ILO) internationella arbetsorganisationenförlossningsarbete; värkar <äv. labour pains>be in labour ha värkarshe went into labour hon började få värkar
intransitivt verbarbeta [hårt] <labour at (på, med) a task, labour in (för) the cause of peace>bemöda sig <to att, om att>, anstränga sig <to att, för att>, sträva <to efter att; for efter>labour under ha att dras (kämpa) med <labour under a difficulty>arbeta (kämpa) sig [fram]
transitivt verb (se äv. laboured); breda ut sig över; lägga [för] stor vikt vid, hålla strängt på <labour a point, labour the obvious>
© NE Nationalencyklopedin AB