Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

office [ˈɒfɪs]substkontor, tjänsterum, expeditionoffice block kontorsbyggnadamer. mottagning <doctor’s office>Office departement <the Home Office>ämbete, tjänst, befattningthe Government in office den sittande regeringen
home [həʊm]substhem äv. anstalt, bostad; hemortthere is no place like home el. east or west, home is best borta bra men hemma bästmake one’s home bosätta sigat home a) hemma <stay at home>, i hemmet; i hemlandet b) sport. hemma, på hemmaplanfeel at home känna sig som hemmamake yourself at home känn dig som hemma
[həʊm]adjektivhem- <home life>, hemma-Home Guard a) hemvärn <the Home Guard> b) hemvärnsmansport. hemma- <home match, home team>home ground hemmaplaninhemsk <home products>, inländskhome affairs inre angelägenheterthe Home Secretary i Storbritannien inrikesministernthe home market hemmamarknadenthe Home Office i Storbritannien inrikesdepartementethome truths beska sanningar
[həʊm]adverbhem <come home>, hemåtit’s nothing to write home about vard. det är ingenting att hurra förhemma, hemkommen; framme; i måli (in) ordentligtbring sth home to sb fullt klargöra ngt för ngndrive a nail home slå i en spik ordentligtgo home ta skruv, gå hem (in) <the remark went home>
© NE Nationalencyklopedin AB