Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Home Office [ˈhəʊmˌɒfɪs] (förk.HO)substantivthe Home Office i Storbritannien, ung. inrikesdepartementet
HO [ˌeɪtʃˈəʊ]förk. för head office, Home Office
Office [ˈɒfɪs]substantivdepartement <the Home Office>[ämbets]verk <the Patent Office>
SOHO och SoHo [ˈsəʊhəʊ, ˌesəʊˈeɪtʃəʊ]förk. för small office, home officehemmakontor, fåmanskontor uttr. används särsk. om kontorsprodukter för denna marknad
elect [ɪˈlekt]adjektivefterställt [ny]vald, blivande men ännu inte installerad <the bishop elect>, utsedd, utkoradthe president elect den tillträdande presidenten
transitivt verbvälja genom röstning, utse <elect sb to an office>they elected him to the club el. they elected him [a] member of the club de valde in honom i klubbenvälja, bestämma sig för, föredra <he elected to stay at home, elect sth>
© NE Nationalencyklopedin AB