Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

spirit [ˈspɪrɪt]substande, själ, kraft <the leading spirits>evil spirit ond andethe Holy Spirit den Helige Andethe spirit is willing but the flesh is weak ordspr. anden är villig, men köttet är svagtande, spökeanda, stämning, sinnelagthat’s the spirit! så ska det låta!pl. spirits humör, sinnesstämninggood spirits gott humörin high spirits på gott humörkeep up one’s spirits hålla modet uppe, hålla humöret uppeandemeningthe spirit of the law lagens andapl. spirits sprit, spritvaror
[ˈspɪrɪt]verbspirit away smussla bort, trolla bort
© NE Nationalencyklopedin AB