Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

High Commissioner [ˌhaɪkəˈmɪʃ(ə)nə]substantivöverkommissarie ung. ambassadör inom Samväldetthe United Nations High Commissioner for Refugees (förk.UNHCR) FN:s flyktingkommissariat
UNHCR [ˌju:eneɪtʃsi:ˈɑ:]förk. för United Nations High Commissioner for Refugees
high [haɪ]adjektiv (se äv. sea, spirit, team.fl. subst.)hög; högt belägenthe tide is high det är flod; jfr high tidehigh and dry sjö. på torra land; strandad; bildl. ställd utanför; barskrapadleave sb high and dry lämna ngn i stickethög, högre <a high official>; fin, förnäm <of high family>in high places el. in high quarters på högre ortförnämst; i titlar över- <High Commissioner>High Admiral storamiralhög <high fever>, stark; intensiv, livlighigh colour el. high complexion hög [ansikts]färghigh wind hård (stark, kraftig) vindit is high time we went det är på tiden (hög tid) att vi gårhögdragenbe high and mighty vard. vara hög [av sig], vara dryg (överlägsen)extrem, ultra- <a high Tory>; kyrkl. ortodox, högkyrklig; jfr äv. High Churchupprymd, glad; pred.,vard. uppspelt; full, på snusen; hög, påtänd narkotikaberusadhigh jinks, åld.se high jinkshave a high time vard. ha jättekullyxig, flott <high living>om kött ankommen; om vilt vanl. välhängd, med stark viltsmak
adverb (se äv. fly, runm.fl. verb)högt <high in the air, high up>search (hunt, look) high and low leta överallt, söka med ljus och lyktahögt, i högt tonläge; gälltstarkt, kraftigt <the wind was blowing high>feelings ran high känslorna svallade (råkade i svallning)as high as så högt som
substantivtopp, rekord[höjd], höjdpunkthit (reach) a new high nå nya rekordsiffrormeteor. högtryck, högtrycksområdeon high i (mot) höjden (himmelen)from on high från höjden (ovan); uppifrånvard. kick, stimulans
© NE Nationalencyklopedin AB