Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Greenwich Mean Time [ˌgrenɪtʃˈmi:ntaɪm, ˌgrɪn-] (förk.GMT)Greenwichtid standardtid över hela världen
GMT [ˌdʒi:emˈti:]förk. för Greenwich Mean Time
Eastern standard time [ˌi:stənˈstændədtaɪm] (förk.EST) och Eastern time [ˈi:stəntaɪm]substantivnormaltid (tidszon) i östligaste USA 5 timmar efter Greenwich Mean Time
© NE Nationalencyklopedin AB