Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Friday [ˈfraɪdeɪ, ˈfraɪdɪ]substfredaglast Friday i fredagsGood Friday långfredagen
good [gʊd] (better best)adjektiv1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgod, bra <a good knife>she has a good figure hon har en snygg figur2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasnyttig, hälsosamit is good for colds det är bra mot förkylningar3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasduktig, bra <at i>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvänlig, snäll <it was good of you to help me>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasordentlig, riktiga good hiding ett riktigt kok stryka good while en bra stund6i hälsnings- och avskedsfraser:good afternoon a) god dag b) adjögood day a) god dag b) adjögood evening a) god afton, god dag b) adjögood morning a) god morgon, god dag b) adjögood night a) god natt, god afton b) adjö7 (med subst.)Good Friday långfredagengood gracious! el. good Heavens! kära nån!, du milde!good nature godmodighetall in good time i lugn och roall in good time! ta det lugnt!, sakta i backarna!8make good a) gottgöra <make good a loss>, ersätta, återställa b) hålla <make good a promise>; vard. göra sin lycka
[gʊd]adverbas good as så gott som
[gʊd]substdet godagood and evil gott och ontnytta, gagnit is for your own good det är för ditt eget bästait is no good det tjänar ingenting tillwhat’s the good of that? vad ska det vara bra för?he is up to no good han har något rackartyg för sigfor good för gott, för alltid
throughθru:prepositiongenom, igenom; in genom, ut genom <climb through a window>; över <a path through the fields>he has been through a good deal han har varit med om en hel delgenom, på grund av <absent through illness>; tack vareom tidhe worked all through the night han arbetade hela nattenamer. till och med <Monday through Friday>
θru:adverbigenom; genom-; till slut, till slutet <he heard the speech through>through and through alltigenom <a gentlemen through and through>wet through genomvåtwet through and through våt helt igenomtele.be through ha kommit framget through komma framput through koppla <I will put you through to…>be throughvard., i speciella betydelser a) vara klar, vara färdig <he is through with his studies> b) vara slut <he is through as a tennis player> c) ha fått nogare you through? är du klar?, har du slutat?I’m through with this job jag har fått nog av det här jobbetwe’re through det är slut mellan oss
θru:adjektivgenomgående, direktthrough traffic genomfartstrafikthrough train direkttågno through traffic genomfart förbjuden
© NE Nationalencyklopedin AB