Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Gaza [stad ˈgɑ:zə, bibl. äv. ˈgeɪzə]geogr.
Gaza Strip [ˌgɑ:zəˈstrɪp]geogr.,the Gaza Strip Gazaremsan, Gazaområdet
© NE Nationalencyklopedin AB